Nagrody Prezydenta Miasta Płocka

Jak co roku z okazji święta nauczycieli prezydent Płocka przyznał nagrody pedagogom. Kto tym razem spośród naszych nauczycieli za swoją pracę otrzymał nagrodę? Dwie Panie - P. Małgorzata Baryła i P. Katarzyna Siemieniako.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w środę, 18 października, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 13 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby uczcić Dzień Nauczyciela, aby podziękować nauczycielom i wychowawcom za ich codzienną pracę i zapał do poszerzania wiedzy uczniów i rozwijania ich pasji.

   Nasi siatkarze blisko podium

           W dniach 26-27 października w naszej szkole odbył się XVII Turniej Środowisk Szkolnych w Siatkówce im. Jana Dzwolaka. Rywalizowało sześć reprezentacji płockich szkół ponadgimnazjalnych, które zgodnie z regulaminem składały się z uczniów, absolwentów i nauczycieli. Emocje były ogromne, a poziom sportowy bardzo wysoki. Mecze odbywały się w naszej sali gimnastycznej w czwartek i piątek w godzinach 16.00-20.00. Zwyciężyła ekipa Zespołu Szkół Centrum Edukacji przed III Liceum Ogólnokształcącym i Małachowianką, która w meczu o 3 miejsce pokonała nasz zespół.

Czytanie "Wesela"

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
„WESELE”

PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ

            W dniach 25.10. i 27.10.2017 r. w Naszej Szkole odbyło się czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – lektury Narodowego Czytania 2017.

Turniej im. Jana Dzwolaka

W dniach 26-27 października br. w naszej odbędzie się XVII Turniej Środowisk Szkolnych w Siatkówce im. Jana Dzwolaka z udziałem naszych siatkarzy oraz reprezentacji szkół : L.O Małachowskiego, ZST, ZSCE, III LO, ZSB NR 1. Impreza ma na celu integrację i aktywizację środowisk szkolnych: uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli oraz rywalizację sportową i czynne spędzanie czasu wolnego. Mecze będą odbywać się w godzinach 16.00-20.00. W czwartek o 16.00 w  pierwszym meczu nasza drużyna spotka się z ekipą Zespołu Szkół Centrum Edukacji.

Strony