Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 4-letniego technikum
i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
na rok szkolny 2016/17

O przyjęciu kandydatów do klas I będą decydowały następujące kryteria:

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA ZASADNICZA
  licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe szkoły policealne szkoły dla dorosłych
 

Terminy egzaminów poprawkowych

Terminy egzaminów poprawkowych

 

Język niemiecki

23.08.2016 r. (wtorek) godz. 900 sala nr 20

Komisja: przewodnicząca -Oliwia Wojciechowska

członkowie: Małgorzata Jeziorska, Mariusz Lesiuk

 

Język polski

Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny

Uczniowie z klasy trzeciej Technik Pojazdów Samochodowych z ZSZ im Marii Skłodowskiej-Curie: Kuźnicki Dominik, Piękoś Kamil, Suliński Łukasz w dniu 22.04.2016r. reprezentowali szkołę na Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym (etap rejonowy).

Etap rejonowy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego został przeprowadzony na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacji.

W trakcie turnieju oceniana była widza: z przepisów ruchu drogowego, z historii polskiej motoryzacji i pierwszej pomocy. Turniej obejmował również jazdę na czas motorowerem i test Stewarta.

Zasady rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"

System oceniania w szkole to oceny 1- 6. Uczeń uzyska tyle punktów jaką ma ocenę z przedmiotu, a więc: ocena celująca - 6 pkt., bardzo dobra - 5 pkt., dobra - 4 pkt., dostateczna - 3 pkt., dopuszczająca - 2 pkt., niedostateczna - 1pkt.

Nowy projekt z programu Erasmus+

W naszej szkole realizowany jest nowy projekt z programu ERASMUS PLUS pod tytułem

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego I kompetencji społecznych’”

Strony