This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

religia główna serwis w polsce

niestety coraz więcej osób odwraca się od Boga i wiary. Liczą się dla nich zupełnie inne wartości, takie jak pieniądze, dobra materialne, przyjemności różnego typu, kult ciała i tak dalej. Zapominają o tym, jak religia jest ważna w życiu każdego człowieka, wcale nie myślą o tym, że wiara prowadzi przecież do zbawienia. Być może oni wszyscy kiedyś się nawrócą, ale może też być tak, że jest już dla nich za późno. Na szczęście, wciąż nie brakuje także tych ludzi, którzy idą przez życie z Bogiem w sercu, którzy na co dzień starają się kierować przykazaniami i naukami z Biblii. Takim ludziom na pewno jest w życiu lżej, bowiem zawsze wiedzą, że mają się do kogo zwrócić, że w przypadku kłopotów zawsze będą mieli oparcie, że zawsze mogą się poświęcić modlitwie. Dla takich właśnie ludzi powstał nasz portal religijny, który jest wspaniałym źródłem wiedzy na tematy wiary i narzędziem do umacniania tejże wiary. Gdy w obecnych czasach Internet przepełniony jest grzesznymi stronami i pokusami, wejdź na nasz religijny portal i ujrzyj samo dobro. Internet to wszakże tylko narzędzie i od Ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystasz i jakie strony będziesz odwiedzał. Nie daj się więc wieść na pokuszenie i starannie selekcjonuj treści, które do Ciebie docierają, by być bliżej Boga.

Chrześcijaństwo wschodnie

Różne wierzenia i poglądy towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Na terenie Polski w starożytności plemiona słowiańskie czciły bóstwa pogańskie, dopiero w 996 r. ówczesny władca Polski ochrzcił swój kraj i od tamtego czasu Polska była państwem chrześcijańskim.Obecnie każdy kraj demokratyczny jest państwem świeckim, co oznacza że nie opowiada się za żadnym wyznaniem. Mimo to religia w Polsce wciąż jest ważnym elementem życia większości społeczeństwa, ponieważ każdy obywatel ma prawo do wyznawania swojej religii. Najpopularniejszym wyznaniem w 2011 roku był katolicyzm z ogromną przewagą nad resztą wierzeń. Na drugim miejscu uplasowało się prawosławie, Chrześcijaństwo wschodnie jednakże ma tylko 1,31 % wyznawców. Trzecią najpopularniejszą wiarą w kraju nad Wisłą jest protestantyzm. Co ciekawe według badań z 2014 roku Polska należy do czołówki najbardziej religijnych krajów na starym kontynencie. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie coraz częściej jednak odchodzą od wiary na rzecz ateizmu, czyli braku wiary w istnienie jakichkolwiek bogów. Wynika to z wielu czynników, jednak mają oni do tego pełne prawo ponieważ w każdym państwie o ustroju demokratycznym żadna wiara nie jest obowiązkowa. Są oni bardzo sceptycznie nastawieni do istnienia jakiegokolwiek boga, przez co nie uwierzą dopóki nie zobaczą.

religia w polsce

Polska o początku swojego istnienia uznawana była za ostoję chrześcijaństwa. Szczególnie wyznanie rzymsko – katolickie było tą religią wiodącą. Czy zawsze tak jednak było?
Zdecydowanie nie. Początkowo co prawda obrządek zachodni funkcjonował jako dominująca religia w Polsce. Z czasem jednak w naszym kraju zaczęło się pojawiać coraz więcej starszych braci w wierze, czyli osób wyznania mojżeszowego. W okresie reformacji wśród szlachty modne stają się wyznania protestanckie, zaś podboje wschodnich krain powoduje, że coraz większy procent ludzi wyznaje chrześcijaństwo wschodnie. Sytuacje podobną do dzisiejszej możemy zanotować dopiero po drugiej wojnie światowej. Wówczas bowiem nasz kraj utracił wiele terytoriów wschodnich, zaś wyznawcy judaizmu dużej liczbie wyemigrowali do Palestyny budując nowe państwo Izrael.
Dziś katolicy zdecydowanie dominują w Polsce ale prócz nich nadal możemy zobaczyć wyznawców innych religii między innymi prawosławia, judaizmu, protestantów czy islamu. Szczególnie ta ostatnia religia ma ciekawą historię w Polsce. Do jej wyznawców zaliczamy bowiem głównie potomków tatarów, którzy bardzo dawno osiedlili się na naszych ziemiach.
Czy ta struktura w przyszłości może się zmienić? Zdecydowanie tak ale przyczyny mogą być różne. Począwszy od laicyzacji społeczeństwa, na emigracji kończąc.

Portal religijny

Czy współcześnie święci mieliby profile na portalach społecznościowych? Adresy mailowe, może blogi? Właściwie – dlaczego nie? Religie, jeśli chcą być żywe, muszą stale odnajdować drogę do wiernych. A wierni są dziś także w Internecie. I szukają tam nie tylko wiadomości o celebrytach i nie tylko kupują na potęgę, ale też szukają treści o charakterze religijnym. Portal religijny dostarcza takim osobom wielu cennych informacji o aktualnych świętach, dostarcza tematów do przemyśleń i rozważań opartych o wiarę. Tak, jak wiele jest różnych obliczy wiary tak wiele jest w sieci stron, które wspierają osoby wierzące. Na jednym z nich można oderwać się całkowicie od bieżących, by nie powiedzieć doczesnych spraw, ponieważ całkowicie pomija on świat polityki i wydarzeń aktualnych. Inny zaś religijny portal wręcz przeciwnie stara się odnosić do bieżących wydarzeń i komentować je z punktu widzenia wiary. To, co ważne, to fakt, że portale takie budują wokół siebie społeczności ludzi, których łączą wspólne przekonania. To cenne, ponieważ daje poczucie przynależności do grupy, co ludzki umysł bardzo sobie ceni. Daje też możliwość wymiany myśli bez narażania się na hejt osób o innych przekonaniach. Kościoły mają dziś nie tylko strony www, ale też konta na wszystkich społecznościowych mediach, gdzie wierni mogą wspierać się wzajemnie.