Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2017/18

do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia

 

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO

          8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)

2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia

          8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

          22 - 31 maja 2017 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół.

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

          26 maja 2017 r. godz. 15.00

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

          16 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 czewrca 2017 r. (do godz. 15.00)

6. Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy

      22 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)

7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru

          23 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)

8.Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.

          5 lipca 2017 r. godz. 16.00

9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

           6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 7 lipca 2017 r. (do godz. 16.00)

10. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

           6 lipca 2017 r.  (od godz. 10.00) – 14 lipca 2017 r. (do godz. 16.00)

11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

           14 lipca 2017 r. godz. 16.00