Sekretariat

 

>> S E K R E T A R I A T <<

   przyjęcia interesantów - 8:00 - 14:00

e-mail szkoły: sekretariat@zsznr2.pl


Kolankiewicz Dorota - samodzielny referent d/s uczniowskich

 

 Monika Celmer - sekretarz szkoły
e-mail: monika.celmer@zsznr2.pl

 


Rydzewska Maria - referent d/s uczniowskich
e-mail: maria.rydzewska@zsznr2.pl

 

>> K S I Ę G O W O Ś Ć <<

Wiśniewska Bożena - kierownik gospodarczy