Dyrekcja

 

Paweł Witkowski - dyrektor

 

Ewa Wiśniewska - wicedyrektor

 

Jakub Łopatowski - kierownik szkolenia praktycznego