Dyrekcja

 

Paweł Witkowski - dyrektor szkoły

 

 

 

 

Ewa Wiśniewska - wicedyrektor

Jakub Łopatowski - kierownik szkolenia praktycznego