Wychowawcy klas

Wychowawcy klas. Rok szkolny 2016/2017

Technikum

Klasy I

TA - Damian Lewandowski

TB - Emilia Kiełbasiewicz

TC - Agnieszka Duszczyk

TD - Stanisław Kończal

TE - Mariusz Stępniewski

TF - Marek Kajkowski

Klasy II

TA - Ewa Paczkowska

TB - Paweł Witkowski

TC - Artur Kapela

TD - Ewa Twarda-Wojda

TE - Małgorzata Malicka

TF - Robert Kapturski

Klasy III

TA - Małgorzata Baryła

TB - Mariusz Lesiuk

TC - Marta Kapela

TD - Piotr Kuliński

TE - Oliwia Wojciechowska

TF - Tomasz Wieteska

klasy IV

TA - Krzysztof Baryła

TB - Marek Witek

TC - Jarosław Rumianowski

TD - Joanna Baranowska

TE - Jacek Szpetulski

TF - Ewa Trzcińska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasy 1

a - Anna Kwiatkowska

bc - Krzysztof Nejman

klasy 2

ac - Stanisław Łyziński

b - Aleksandra Zagroba

klasy 3

a - Ryszard Dzierżawski

bc - Stefan Szymborski