Sekretariat

>> S E K R E T A R I A T <<

przyjęcia interesantów - 8:00 - 14:00

e-mail szkoły: [email protected]


Kolankiewicz Dorota - samodzielny referent d/s uczniowskich

Monika Celmer - sekretarz szkoły
e-mail: [email protected]


Rydzewska Maria - referent d/s uczniowskich
e-mail: [email protected]

>> K S I Ę G O W O Ś Ć <<

Wiśniewska Bożena - kierownik gospodarczy