SKS zaprasza !

Zajęcia SKS odbywają się we wszystkie dni powszednie, są otwarte dla wszystkich chętnych. Młodzież uczestnicząca w zajęciach ma możliwość rozwijania sprawności fizycznej, zainteresowań sportowych i czynnego spędzania czasu wolnego. Najlepsi uczniowie reprezentują szkołę w zawodach sportowych.