Współpraca z Orlen Serwis S.A.

Praktyki zawodowe u pracodawców to ważny i nieodzowny element nauczania uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Najczęściej to szkoła poszukuje partnerów do współpracy i przekonuje pracodawców do korzyści jakie płyną z praktyk uczniowskich. Toteż miłym zaskoczeniem była inicjatywa Orlen Serwisu S.A. by nawiązać
z naszą szkołą współpracę w tym zakresie. Po wielu spotkaniach, rozmowach, analizie czy każda ze stron – Orlen Serwis S.A. i ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie są w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniach, 28 sierpnia 2015r. podpisaliśmy Umowę o Współpracy Partnerskiej. Orlen Serwis S.A. reprezentowali: Pan Ryszard Radomski – Prezes Zarządu
i Pani Joanna Walichnowska – członek zarządu, a szkołę Anna Piekarska – dyrektor ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Umowa obejmuje współpracę w zakresie praktyk zawodowych uczniów Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik elektryk, objęcie patronatem pracowni automatyki przemysłowej oraz pomoc w realizacji zagadnień dydaktycznych z tego działu. Spółka pomogła szkole wyremontować pracownię i przekazała w użytkowanie urządzenia z zakresu elektrotechniki i automatyki, a oddelegowany pracownik pomaga nauczycielowi
w prowadzeniu tych zajęć. Szkoła:

  • zmodyfikowała program pracowni elektrycznej w klasie III tak by można było realizować treści, które nie wchodzą w skład podstawy programowej.
  • przedstawiła harmonogram miesięcznej praktyki dla uczniów.
  • pomoże wyłonić 10 uczniów, którzy te praktyki odbędą w Orlen Serwisie i zgodnie
    z zasadami będzie je nadzorować.

W ten oto sposób szkoła ma w Orlen Serwisie S.A. sojusznika w nauczaniu, którego nazywamy Partnerem Dydaktycznym. Obie strony mają nadzieję, że osiągniemy założone cele tzn. szkoła przekaże uczniom nowe potrzebne na rynku pracy umiejętności i wiadomości,
a Orlen Serwis S.A. pozyska przygotowanych do pracy absolwentów naszego technikum.

Jak dotąd zajęcia odbywają się płynnie. Pracownicy Orlen Serwisu S.A. obserwowali prowadzone w szkole zajęcia, a prawdziwym sprawdzianem tego projektu będą pierwsze praktyki w maju 2016 roku.

Autor:
A. P.