Koło historyczne

Koło Historyczne

„Istotą każdego narodu jest historia. Uczestnicząc w zajęciach koła historycznego poznajesz jej największe tajemnice. Może się też okazać, że Twój przodek był królem Polski”


Cele koła:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień historycznych uczniów,
- rozwijanie wiedzy dotyczącej historii powszechnej i Polski, z uwzględnieniem historii miasta i regionu,
- poszerzanie wiedzy politologicznej,
- kształtowanie świadomości historycznej,
- poszerzanie horyzontów myślowych,
- uczenie samodzielnego i twórczego myślenia,
- budzenie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludzkości,
- kształtowanie właściwych postaw uczniowskich i obywatelskich,
- kształtowanie aktywnej intelektualnej postawy wobec rzeczywistości i samego siebie,
- wymiana poglądów, dyskusja, docieranie do źródeł i prawd historycznych,
- budzenie szacunku dla tradycji i historii własnego regionu.

Święto Niepodległości w naszej szkole.

"Polacy wywalczyli wolność, ale wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar i utrzymuje się poprzez zmagania".

10. 11. 2016 w naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Narodowego. Młodzież z klasy IV TD i III TC przygotowała audycję  radiową.

Na zakończenie cała społeczność szkolna przypięła kotyliony z barwami narodowymi i wspólnie odśpiewała hymn.

III miejsce w Konkursie „Klasówka z Płocka”

27.04.2016 odbyła się VII edycja konkursu „Klasówka z Płocka”, jest to arcytrudny konkurs ! W tym roku trzeba było posiąść wiedzę z 2 okresów; średniowiecze i czasy współczesne. Sprawdzano różne aspekty ; kulturę, sport, politykę. Pytania były urozmaicone, obok pytań testowych były biogramy, ikonografia i mapa.

3 Uczniów reprezentujących naszą szkołę wywalczyło 3 miejsce ! Pokonaliśmy szereg szkół średnich w sumie udział brało 8 szkół ponadgimnazjalnych z Płocka . Piotr Brzyski, Adrian Makowski i Edwin Jankowski to zwycięzcy.

Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie

Prezentacja przedstawiająca życiorys patronki szkoły, Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowana przez Koło Historyczne.

Rys historyczny szkoły

Rys historyczny szkoły przygotowany przez Szkolne Koło Historyczne, pod kierunkiem Pani Emilii Kiełbasiewicz.

Finał Konkursu „Klasówka z Płocka

17.04.2013 odbył się finał Konkursu „Klasówka z Płocka” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

W tym arcytrudnym konkursie nasza drużyna w składzie

  • Kalwasiński Dawid
  • Lewandowski Bartłomiej
  • Różalski Sebastian

Zajęła III miejsce.

Start w konkursie rozpoczęli od 7 miejsca i systematycznie zdobywali kolejne Punty, wyprzedzając innych uczestników.

Znali odpowiedź na wiele trudnych pytań z różnorodnych dziedzin dotyczących naszego miasta

Konkurs na logo Roku Themersona

W marcu 2013 uczniowie M. Kuświk i S. Krajewski wzięli udział w konkursie 
na logo Roku Themersona i zdobyli wyróżnienie