Energia odnawialna

Turbiny wiatrowe

Co to jest elektrownia wiatrowa?

Elektrownia wiatrowa zwana również turbiną wiatrową to urządzenie, które przetwarza energię wiatru na energię elektryczną. Wiejący wiatr porusza łopaty wirnika, który z kolei wprowadza w ruch generator (prądnicę). W generatorze powstaje prąd elektryczny.

Fotoogniwa

Co to jest ogniwo fotowoltaiczne?

Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n (positive-negative), zawierającego dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-). Gdy w ogniwo trafia strumień światła  (składający się z cząstek zwanych fotonami) następuje przemieszczenie ładunków elektrycznych co powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Zjawisko to nazywamy efektem fotowoltaicznym.