Ulrich Zwingli

Ulrich Zwingli (1484—1531) stworzył w Zurychu autonomiczną gminę chrześcijańską w oparciu o dok­trynę Lutra zinterpretowaną w bardziej radykalnej postaci. Reformacja, jego zdaniem, winna się dokonać przede wszystkim na platformie społecznej. U Zwing-liego, podobnie jak później u Kalwina, zostały * na pierwszy plan wysunięte problemy moralności chrześ­cijańskiej oraz żądanie przebudowy ustroju społeczne­go. Strona dogmatyczna i kulturowa została uzależnio­na od moralnej. Polityczny charakter działalności Zwingliego wywołał konflikt pomiędzy kantonem Zurychu a pozostałymi kantonami, wskutek czego doszło do walki, w której zginął sam Zwingli. W ten sposób zakończył się pierwszy akt reformacji szwaj­carskiej. Ruch wzbudzony przez niego przeniósł się jednak na inne tereny, szczególnie do miast nad Re­nem, do niektórych miast francuskich i angielskich. Mieszczaństwo dostrzegło bowiem, że hasła Zwinglie­go mogą być użyte jako broń w ich walce klasowej z feudałami.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments