Scytowie

Stepowe irańskie plemiona Scytów przenikające ze wschodu aż do Europy środkowej wyznawały religię, o której informuje nas Herodot w połowie ostatniego tysiąclecia p.n.e. W ich panteonie poczesne miejsce zajmowała bogini ognia, Tabiti. Apia była bóstwem wody i zapewne płodnej przyrody jako matka-ziemia. Artimpasa była boginią księżyca, a bogiem słońca Oitosuros. Thamimasadosa zestawiano z greckim Po­sejdonem, a Papaiosa z Zeusem.Scytowie wznosili niekiedy nawet świątynie, w któ­rych sprawowali krwawe obrzędy ofiarne. Przejawem wiary w życie pozagrobowe są między innymi usy­pywane przez nich olbrzymie kurhany wodzów-kró­lów z rytualnymi hekatombami sług monarszych i jego koni zagrzebanych według relacji Herodota w mogile. To znakomite źródło pisane informuje też o wielkiej liczbie przepowiadających przyszłość wróżbitów scytyjskich.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments