RELIGIE AUSTRALII I OCEANII

AustraliaPodstawową formą religii Australii jest totemizm. Wy­raża się on w przekonaniu o istnieniu więzów swoiste­go pokrewieństwa między ludźmi i ich totemami, wią­żących ich w jedną wspólnotę społeczną. Totemami najczęściej bywają zwierzęta zamieszkujące Austra­lię, jak emu, kangur, ale spotyka się również totemy roślinne lub też zjawiska przyrody, jak wiatr, przy­pływ morza, tęcza itp. Totemy otaczane są szacunkiem właściwym dla założycieli rodu lub dla duchów zmar­łych. Mają one być wcieleniami zmarłych przodków, którzy nadal przebywają w sąsiedztwie siedziby ro­du i troszczą się o niego.Kult wierzeń totemistycznych przejawia się w for­mie praktyk magicznych mających na celu rozmnoże­nie zwierząt lub roślin totemicznych. Poza typowymi dla magii tańcami rytualnymi charakterystyczne dla obrzędów australijskich są próby cielesne, polegające na nacinaniu lub nakłuwaniu ciała, ponieważ według wierzeń Australijczyków najmilszą duchom przodków jest ofiara z przelanej krwi. Tańce rytualne klanów totemicznych wykonywane są przeważnie przez sa­mych mężczyzn i naśladują zarówno w stroju, jak i ge­stach wygląd i ruchy zwierzęcia totemicznego.Ponadto w wierzeniach Australijczyków występują bóstwa i duchy. Są to zarówno duchy dobre, jak i złe. Te drugie znajdują się na usługach czarowników, któ­rzy poprzez zaklęcia i praktyki magiczne posługują się nimi dla wyrządzania krzywdy innym ludziom.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments