RELIGIE AFRYKI

Afrykę pod względem wyznawanych religii można po­dzielić na dwa zasadnicze obszary — północny i po­łudniowy — przy czym linią graniczną jest Sahara. W rozdziale tym zajmiemy się tylko rodzimymi wie­rzeniami ludów zamieszkujących tzw. Czarną Afrykę, czyli tereny położone w środkowej i południowej części tego kontynentu. Pominięte tu zostaną religie napływowe — islam i odmiany chrześcijaństwa — które w ostatnich wiekach zyskiwały w Afryce coraz większe wpływy. Zostaną one omówione w osobnych rozdziałach.Religie i wierzenia Czarnej Afryki dzielą się na cztery zasadnicze systemy, uwarunkowane bazą spo-łeczno-ekonomiczną wyznających je ludów. Są to:religie ludów łowieckich;religie ludów pasterskich;religie ludów rolniczych obszarów stepowych;religie ludów rolniczych obszarów leśnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments