Działalność Koła Ligi Ochrony Przyrody

" Nie będzie łatwo obudzić w człowieku

    takiej odpowiedzialności za świat,

która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.

  Ale Ci, którzy chcą,

mogą zacząć już dziś."

                                    ( V. Hawel)

 

Cele programu SK LOP:

Cele ogólne.

- Zdobycie określonej wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego.

- Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego.

- szerzenie w społeczeństwie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.

- Wykorzystywanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce.

 

Cele integracyjne

Uczeń powinien być przekonany, że:

- Ochrona środowiska jest moralnym, społecznym i prawnym obowiązkiem.

- Powinien podejmować działania zmierzające do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabiegać o ochronę jej składników .

Rok szkolny 2017/2018 Koło Ligi Ochrony rozpoczęło od sukcesu:

ocena bardzo dobra i I miejsce w konkursie powiatowym " Najlepiej pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody w roku szkolnym 2016/2017