Ludy pasterskie

Religie ludów pasterskich, do których zaliczamy Ho-tentotów, plemiona Herero i Masajów, eksponują rolę zwierząt hodowlanych w praktyce religijnej oraz ży­wiołów przyrody w doktrynie swojej religii. Ludy te wierzą w najwyższego boga, będącego stwórcą świa­ta, ludzi i ich praprzodkiem. W wierzeniach ludów pa­sterskich znajdujemy elementy kultu przodków oraz władzy teokratycznej, ponieważ każdy król jest jed­nocześnie wcieleniem najwyższego bóstwa i praprzod­ka plemienia. Wśród obrzędów kultowych spotykamy misteria oraz składanie ofiar przodkom, najczęściej przodkom panującego władcy. Ofiary składane są przez kapłanów na szczytach gór lub w świątyniach, ale spo­łeczność plemienna bierze w nich udział.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments