Kościół abisyński

Kościół abisyński zachowuje swą samodzielność, ale jurysdykcyjnie jest związany z koptyjskim. Źródła mówią, że około 500 roku przybyli do Abisynii „święci” w liczbie 9 osób, którzy zdobyli ten kraj dla monofizytyzmu. Napór islamu w VIII wieku sprawił, że kościół abisyński zespolił się wewnętrznie i związał swe interesy z narodowymi. Wskutek ponownego za­grożenia ze strony islamu na schyłku XV wieku cesarz abisyński zwrócił się o pomoc do Portugalii i do papie­ża. Następstwem tego faktu było przysłanie do Abi­synii w 1546 roku misji jezuitów, która miała dopro­wadzić do unii tego kościoła z rzymskim i do zespole­nia Abisynii z Portugalią. Akcja ta jednak nie dała w tym czasie pozytywnych wyników. Na początkuXVII wieku doszło jednak do zawarcia unii z Rzymem, ale już po kilku dziesiątkach lat Abisynia powróciła do monofizytyzmu i wypędziła jezuitów z kraju. Obecnie kościół abisyński jest niezależny, jego metropolita re­zyduje w Addis Abebie. Jego wierzenia są bardzo blis­kie wierzeniom Koptów, a językiem liturgicznym jest stary język prowincji Tiger, tzw. język ghez.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments