JUDAIZM

WprowadzenieJudaizm, jak wspomniano już wyżej, jest jedną z nie­licznych religii powstałych na Bliskim Wschodzie, która przetrwała do naszych czasów. Jego wyznawcy są dziś rozproszeni po całym świecie. Pozostał on re­ligią narodową wyznawaną przez Żydów. Początki tej religii wywodzą się z wierzeń plemion hebrajskich. W owym najwcześniejszym stadium miała ona wiele wspólnego z wierzeniami innych ludów tego obszaru i znalazły się w niej wszystkie istotne elementy religii /prawnych Semitów. Później jednak rozwój jej przebie­gał własnymi torami. Można go prześledzić dzięki zbio­rowi rozmaitych ksiąg, pochodzących z różnych cza­sów, które powstały w kręgu tej religii. Tworzą one Biblię. Biblią judaizmu jest tylko Stary Testament, który powstał w ciągu prawie tysiąca lat. Biblia jest obecnie podstawowym źródłem do poznania tej religii we wczesnym okresie jej istnienia. Potem, niejako wychodząc od zasad zawartych w Biblii, judaizm stworzył nową literaturę stanowiącą komentarz do Biblii. Literatura ta starała się dostosować zasady za­warte w Biblii do wymogów późniejszych czasów. Z tej literatury ukształtował się m.in. Talmud, który wywarł decydujący wpływ na formę i treść judaizmu. Dlatego literaturę tę nazywa się talmudyczną.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments