Indonezja

Zanim z Korei buddyzm dostał się do Japonii, pier­wej dostał się na wyspy południowe. Dzieje buddyz­mu na Archipelagu Indonezyjskim wiążą się histo­rycznie z Indiami właściwymi. Kultura indyjska prze­ciekała tu niewątpliwie od dawna. Początki buddyzmu sięgają zapewne V wieku n.e. Jeszcze w 414 roku po­dróżnik chiński Fa-hien nie zastał tu jakoby buddyz­mu. Pomniki historyczne na Jawie, również z V wieku, wspominają tylko o kulcie Wisznu, ale wiadomo też, że już w tymże czasie mnich Gunawarman naucza tu hinajany i cieszy się poparciem miejscowego władcy. W połowie VII wieku również na Sumatrze i innych wyspach notowali podróżnicy chińscy istnienie hina­jany. Mahajana miała jednak w końcu VII wieku być już w państwie Malaju (na Sumatrze), później w są­siednim państwie Sriwidżaja i niewątpliwie szerzyła się stąd i dalej, np. przez podbój aż do Kambodży (VIII wiek). Buddyzm ten miał zabarwienie wadżraja-nistyczne. Na Jawie wraz z rozkwitem wiary przystą­piono na przełomie VIII i IX wieku do budowania wspaniałych świątyń, z których najbardziej znana jest Borobudur. Już w tymże czasie dochodzi do synkre-tyzmu między buddyzmem a znanym tu jeszcze wcześ­niej siwaizmem. Powstaje w ten sposób miejscowa od­miana buddyzmu znana jako agama Boda (religia Bud­dy). W X wieku powstają też święte pisma tego kie­runku dotyczące doktryny mahajany oraz wiedzy o zaklęciach mahajanistycznych. Najwyższy rozkwit agama Boda przypada na XIII i XIV wiek. Kler agamy uzyskał od władców wielkie przywileje, lecz począw­szy od XV wieku dynastia Madjapahit wyraźnie słab­nie, wpływy jej maleją, aż wreszcie poczynając od XVI wieku w kraju rozpoczyna się inwazja islamu, który opanowuje stopniowo całą niemal Indonezję Poza głównymi ośrodkami na Sumatrze i Jawie bud­dyzm i hinduizm dotarł też wcześnie na Celebes, Bor­neo i nawet na Filipiny, dokąd sięgnęła m.in. podbo­jami swymi dynastia Sriwidżaja (jednak i tam wyparł go w końcu islam, który z kolei uległ chrześcijaństwu).Obecnie pewne ślady agama Boda zachowały się jeszcze na wyspie Bali. Jest to tutaj traktowane jedy­nie jako pewien odłam hinduizmu, niewątpliwie panu­jącego na tym terenie (ponad 95°/o ludności zalicza się na Bali do hinduistów). Brak bliższych danych staty­stycznych nie pozwala zorientować się dokładniej w rozmiarach tego rezerwatu, sądząc jednak z liczby 17 guru Boda (nauczycieli buddyzmu) według danych z 1959 roku można chyba szacować z grubsza liczbę wyznawców na najwyżej 300.000 (skoro ogółem 2,5 miliona hinduistów obsługuje ok. 130 nauczycieli; in­ny autor podaje jednak liczbę tylko 6 nauczycieli bud­dyzmu). Buddę uważa się tu za młodszego brata Siwy, kler nie przestrzega celibatu, obyczaje palenia zmar­łych, oczyszczania przez wodę oraz hymny rytualne są jakoby wspólne dla hinduistów i buddystów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments