Bhutan

Sąsiadujący z Indiami i Tybetem Bhutan jest rów­nież najpierw, choć raczej późno, terenem wpływów buddyzmu indyjskiego (VIII wiek). W XVI wieku przybywa tu mnich tybetański Dugon Dor je (1534— 1592), który uzyskuje tak silne wpływy religijno-po-lityczne, że udaje mu się zjednoczyć rozbite feudalne państwo i wprowadzić dwuwładzę kościelno-świecką w kraju, przy czym sam zachowuje dla siebie najwyż­sze stanowisko duchowne (dharmaradża). Godność ta przechodziła po śmierci dharmaradży na tego, u kogo rozpoznano, że wciela w sobie ducha zmarłego. Dopie­ro od roku 1907 zastąpiono ten system dziedziczeniem. Ponieważ pierwszy dharmaradża należał do tzw. czer­wonego kościoła („czerwonych czapek”) w Tybecie, urząd ten pozostawał stale w zależności od „czerwo­nych”. Gdy w Tybecie rozpoczęła się rywalizacja „czerwonych czapek” z „żółtymi”, również Bhutan do­czekał się najazdów ze strony „żółtych” (lata 1647— 1714). Od roku 1731 Bhutan całkowicie dostaje się pod władzę Tybetu, tak że rządzi tu właściwie panczen–lama z Tybetu. W okresie 1773—1865 Bhutan popada w szereg konfliktów z sąsiadami, przy czym w wyniku ostatniego popada w pewną zależność do Anglii; od ro­ku 1949 współpracuje w dziedzinie polityki zagranicz­nej z Indiami. Kwestie religijne od XVIII wieku nie ulegają tu większym przemianom. Buddystów szacuje się tu na około 860 tysięcy (97% ludności).

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments