Bdctria

Ponieważ Indie za cesarza Asioki w III wieku p.n.e. zajmowały jeszcze południowo-wschodnie obszary dzisiejszego Afganistanu, najbliżej więc terenu Indii buddyjskich znajdowała się ok. II wieku p.n.e. Bak-tria. Kraj ten był od VI wieku p.n.e. pod wpływami zaratusztrianizmu, a w IV wieku p.n.e., opanowany przez Aleksandra Wielkiego, przeżywał epokę helle­nistyczną. Jest wielce prawdopodobne, że Asioka przy­słał tu misjonarzy buddyjskich, ale dopiero gdy wład­ca Demetrios (190—167) rozszerzył swój wpływ na północno-zachodnie Indie, na terenach baktryjskich datuje się już wyraźny wpływ buddyzmu, który trwać będzie do V wieku n.e. Jak wielki wpływ musiał mieć na te tereny buddyzm, świadczą zarówno odkryte nie­dawno liczne ruiny buddyjskiej architektury sakral­nej, jak i zabytki plastyki rozsiane w wielu miejscach.Baktria została ok. 140 roku p.n.e. zaatakowana za­równo przez Partię, jak i przez indoscytyjski szczep Tocharów, który dał początek dynastii Kuszanów (I wiek p.n.e.). Dynastia ta poza Baktrią sięgała rów­nież do północnych Indii i na teren Sogdiany, gdzie buddyzm silnie się rozwinął i skąd dotrą z czasem mnisi buddyjscy do Chin. Za rządów najwybitniejsze­go z dynastii władców, Kaniszki (połowa II wieku n.e.), terytorium Kuszanów obejmowało Pendżab, Kasz­mir, Sind, Afganistan, Baktrię, Kaszgar, Jarkand, Cho-tan. Wszędzie dokąd dotarli Kuszanowie, okazali się oni protektorami buddyzmu, budowali świątynie i stu­py, propagowali sztukę buddyjską.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments